تعداد بازدید از صفحه:

131

تولد:

ملیت:

مجید نصیری

بازیگر

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)