تعداد بازدید از صفحه:

136

تولد:

ملیت:

امیرسلطان احمدی

بازیگر | کارگردان

امیرسلطان احمدی در آثاری همچون سریال "مکتب خانه غیرانتفاعی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

امیرسلطان احمدی همچنین کارگردانی سریال "سوغات جنگل" را نیز برعهده داشته است.

بازیگری (سریال) (1)

کارگردان (1)