تولد:

ملیت:

آرام نیک بین

بازیگر

آرام نیک بین در آثاری همچون سریال "پوست شیر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)