تعداد بازدید از صفحه:

158

تولد:

ملیت:

محمدرضا فاضلی

کارگردان

محمدرضا فاضلی کارگردانی آثاری همچون فیلمهای "جاسوس بازی"، "آخرین مجرد" را برعهده داشته است.

کارگردان (2)