تعداد بازدید از صفحه:

1572

تولد:

ملیت:

درسا شیرازی

درسا شیرازی در آثاری همچون سریال "پوست شیر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)