تولد:

ملیت:

سارا پوردلجو

بازیگر

سارا پوردلجو در آثاری همچون سریالهای "میدان سرخ"، "پوست شیر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)