تعداد بازدید از صفحه:

340

تولد:

ملیت:

آیت توحید

آیت توحید در آثاری همچون فیلم "برادران لیلا" و سریالهای "جیران"، "پوست شیر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (2)