تولد:

ملیت:

آیت توحید

بازیگر

آیت توحید در آثاری همچون فیلم "برادران لیلا" و سریالهای "جیران"، "پوست شیر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (2)

کارگردانی (0)