تعداد بازدید از صفحه:

232

تولد:

ملیت:

اسماعیل خزائی

اسماعیل خزائی در آثاری همچون سریالهای "پوست شیر"، "روزی روزگاری مریخ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)