تعداد بازدید از صفحه:

183

تولد:

ملیت:

مرجان بهرامی

مرجان بهرامی در آثاری همچون فیلمهای "مستانه"، "یاران"، "ضربه طوفان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)