تولد:

ملیت:

مرجان بهرامی

بازیگر

فیلموگرافی (3)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)