تولد:

ملیت:

پرویز شجاعی

بازیگر

فیلموگرافی (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (2)