تعداد بازدید از صفحه:

1394

تولد:

ملیت:

نورالدین خزایی

بازیگر

نورالدین خزایی در آثاری همچون فیلمهای "گهواره‌ای برای مادر"، "فکه"، "بیا می بخشیم"، "در امتداد شهر" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)