تعداد بازدید از صفحه:

142

تولد:

ملیت:

فاطمه شهسواری

بازیگر

فاطمه شهسواری در آثاری همچن فیلمهای "ساکن طبقه وسط"، "دربند" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)