تعداد بازدید از صفحه:

170

تولد:

ملیت:

یاسمن محب اهری

بازیگر

یاسمن محب اهری در آثاری همچن فیلمهای "فروشنده"، "دربند" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)