نام:

رضا مقدم

تعداد بازدید از صفحه:

212

تولد:

ملیت:

رضا مقدم

رضا مقدم در آثاری همچون فیلم "چشم سوم" و سریالهای "کوچه مروارید"، "ستایش 3"، "در جستجوی آرامش"، "محله گل و بلبل" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

رضا مقدم در آثاری همچون فیلم کوتاه "غریبه آشنا" نیز به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (4)