تعداد بازدید از صفحه:

251

تولد:

ملیت:

جاناتان دورد

جاناتان دورد در آثاری همچون فیلم "گذشته" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)