تعداد بازدید از صفحه:

123

تولد:

ملیت:

طاهر رحیم

بازیگر

طاهر رحیم در آثاری همچون فیلم "گذشته" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)