تعداد بازدید از صفحه:

224

تولد:

ملیت:

محمد میلانی

بازیگر

محمد میلانی در آثاری همچون فیلمهای "و اما حقیقت"، "ناگهان درخت" و سریال "قهوه تلخ" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

محمد میلانی همچنین به عنوان بازیگر در نمایش "خلسه" نیز حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (1)