تعداد بازدید از صفحه:

279

تولد:

ملیت:

محبوبه تقویت

بازیگر

محبوبه تقویت در آثاری همچون فیلمهای "اشک و سکوت"، "یتیم خانه ایران"، "رسوایی"، "هیس! دخترها فریاد نمی زنند"، "کنسرت روی آب" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (5)

بازیگری (سریال) (1)