تعداد بازدید از صفحه:

207

تولد:

ملیت:

پوریا مصلح

پوریا مصلح در آثاری همچون فیلم کوتاه "طبقه پایین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)