تعداد بازدید از صفحه:

263

تولد:

ملیت:

امیر کرملو

بازیگر

امیر کرملو در آثاری همچون فیلمهای "لوکیشن بعدی"، "اشک" و نمایش "جستار پلیکان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)