تولد:

ملیت:

ابوالفضل نعمت زاده

بازیگر

ابوالفضل نعمت زاده در آثاری همچون فیلم "بام بالا" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)