تولد:

ملیت:

علی بوراک جیلان

بازیگر

علی بوراک جیلان در آثاری همچون فیلم "ترانه ای عاشقانه برایم بخوان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)