تولد:

ملیت:

رامین خرمی

بازیگر

رامین خرمی در آثاری همچون فیلم "بانک زده ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)