تعداد بازدید از صفحه:

140

تولد:

ملیت:

رامین خرمی

رامین خرمی در آثاری همچون فیلمهای "خائن کشی"، "بانک زده ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)