تولد:

ملیت:

صفورا لطیف

بازیگر

صفورا لطیف در آثاری همچون فیلم "بانک زده ها" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)