تولد:

ملیت:

مصطفی رضایی

بازیگر

مصطفی رضایی در آثاری همچون فیلمهای "بانک زده ها"، "سایه بر خورشید" و سریال "مستوران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (1)

کارگردانی (0)