تعداد بازدید از صفحه:

196

تولد:

ملیت:

مصطفی رضایی

مصطفی رضایی در آثاری همچون فیلمهای "بانک زده ها"، "سایه بر خورشید" و سریال "مستوران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (1)