تعداد بازدید از صفحه:

213

تولد:

ملیت:

رحیم طاهروردی

رحیم طاهروردی در آثاری همچون فیلم "فرشته ها با هم می آیند" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)