تعداد بازدید از صفحه:

135

تولد:

ملیت:

رحیم طاهروردی

بازیگر

رحیم طاهروردی در آثاری همچون فیلم "فرشته ها با هم می آیند" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)