تعداد بازدید از صفحه:

182

تولد:

ملیت:

مهدی اثنی عشری عراقی

مهدی اثنی عشری عراقی در آثاری همچون فیلم "فرشته ها با هم می آیند"، "حوض نقاشی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)