تعداد بازدید از صفحه:

103

تولد:

ملیت:

مهدی اثنی عشری عراقی

بازیگر

مهدی اثنی عشری عراقی در آثاری همچون فیلم "فرشته ها با هم می آیند"، "حوض نقاشی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)