تعداد بازدید از صفحه:

847

تولد:

ملیت:

نعمت کهن دل

نعمت کهن دل در آثاری همچون سریال "جورچین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)