تعداد بازدید از صفحه:

610

تولد:

ملیت:

وحیده شجاعی

وحیده شجاعی در آثاری همچون سریال "جورچین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)