تعداد بازدید از صفحه:

852

تولد:

ملیت:

وحیده شجاعی

بازیگر

وحیده شجاعی در آثاری همچون سریالهای "بیست کویید"، "جورچین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)