تعداد بازدید از صفحه:

231

تولد:

ملیت:

بابک باقرنیان

بابک باقرنیان در آثاری همچون سریال "جورچین" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (1)