تولد:

ملیت:

حسین شهبازی

کارگردان

حسین شهبازی کارگردانی آثاری همچون فیلم "پل هوایی" و نمایشهای "ورود آقایان ممنوع"، "برگشتن افتخار آمیز مردان جنگی" را برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (3)