تعداد بازدید از صفحه:

294

تولد:

ملیت:

رضا بهاروند

کارگردان

رضا بهاروند کارگردانی آثاری همچون نمایش "شاه ماهی" را برعهده داشته است.

کارگردان (1)