تعداد بازدید از صفحه:

196

تولد:

ملیت:

مجتبی کشاورز

مجتبی کشاورز در آثاری همچون فیلمهای "دریا و ماهی پرنده"، "ساکن طبقه وسط" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)