تعداد بازدید از صفحه:

325

تولد:

ملیت:

مرتضی عیوضی نیا

مرتضی عیوضی نیا در آثاری همچون فیلمهای "سیاموری"، "پنهان پیدا"، "نازی آباد نواب نیاوران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)