تولد:

ملیت:

مرتضی عیوضی نیا

بازیگر

مرتضی عیوضی نیا در آثاری همچون فیلمهای "سیاموری"، "پنهان پیدا"، "نازی آباد نواب نیاوران" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)