تعداد بازدید از صفحه:

322

تولد:

ملیت:

محمدرضا خلج زاده

بازیگر

محمدرضا خلج زاده در آثاری همچون فیلمهای "سگ بند"، "تهران شهر عشق" و سریالهای "شهرزاد 3"، "شهرزاد 2" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)

بازیگری (سریال) (2)