تعداد بازدید از صفحه:

118

تولد:

ملیت:

مهرداد نوروزی

مهرداد نوروزی در آثاری همچون فیلم "مردن به وقت شهریور" و سریال "همگناه" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)