تعداد بازدید از صفحه:

185

تولد:

ملیت:

سارا موسوی

بازیگر

سارا موسوی در آثاری همچون فیلمهای "قرارمون پارک شهر"، "خانه ای کنار ابرها"، "ورود آقایان ممنوع" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)