تولد:

ملیت:

حسین عبادی

بازیگر

حسین عبادی در آثاری همچون سریال "سقوط" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (1)

سقوط

1401

کارگردانی (0)