تولد:

ملیت:

مهدی اصغریان

کارگردان

مهدی اصغریان کار گردانی آثاری همچون نمایش "شایعات" را برعهده داشته است.

مهدی اصغریان همچنین سابقه حضور در نمایش "شایعات" را نیز در کارنامه هنری خود دارد.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (1)