تعداد بازدید از صفحه:

199

تولد:

ملیت:

شعبان صادقی

شعبان صادقی در آثاری همچون سریالهای "آقازاده"، "سقوط" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (سریال) (2)