تعداد بازدید از صفحه:

92

تولد:

ملیت:

اشکان درویشی

کارگردان

اشکان درویشی کارگردانی آثاری همچون فیلم "کن پامنار" و نمایش "این بخاری به خواری می سوزد" را برعهده داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (0)

سریال ها (0)

کارگردانی (2)