تعداد بازدید از صفحه:

695

تولد:

ملیت:

اشکان درویشی

کارگردان | تهیه کننده

اشکان درویشی کارگردانی آثاری همچون فیلم "کن پامنار" و نمایشهای "هوندا آدیداس 2"، "فیش آباد"، "یاماها 1000"، "این بخاری به خواری می سوزد" را برعهده داشته است.

اشکن درویشی همچنین تهیه کنندگی نمایش "فیش آباد" را نیز برعهده داشته است.

کارگردان (5)

تهیه کننده (1)