نام:

عباس صفا

تعداد بازدید از صفحه:

246

تولد:

ملیت:

عباس صفا

بازیگر

عباس صفا در آثاری همچون فیلمهای "اشیا از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکترند"، "شیار 143"، "هیس! دخترها فریاد نمی زنند" و سریالهای "هیس، هیچی نیس"، "زمانی برای پشیمانی"، "ماهچراغ (فصل سوم)" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (3)

بازیگری (سریال) (3)