تعداد بازدید از صفحه:

159

تولد:

ملیت:

محسن احمدی

بازیگر

محسن احمدی در آثاری همچون فیلمهای "یک روز طولانی"، "شیار 143"، "خاک و آتش" و فیلم کوتاه "ستاره بی آسمان" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (4)