تعداد بازدید از صفحه:

190

تولد:

ملیت:

مجید رحیمی

مجید رحیمی در آثاری همچون فیلمهای "دوران عاشقی"، "شیاز 143" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)