تعداد بازدید از صفحه:

901

تولد:

ملیت:

مهدی صادقی

مهدی صادقی در آثاری همچون فیلم "میهمان داریم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)