تعداد بازدید از صفحه:

143

تولد:

ملیت:

مهدی صادقی

بازیگر

مهدی صادقی در آثاری همچون فیلم "میهمان داریم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)