تعداد بازدید از صفحه:

305

تولد:

ملیت:

محمد صادقی

محمد صادقی در آثاری همچون فیلم "میهمان داریم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)