تعداد بازدید از صفحه:

118

تولد:

ملیت:

محمد صادقی

بازیگر

محمد صادقی در آثاری همچون فیلم "میهمان داریم" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)