تعداد بازدید از صفحه:

121

تولد:

ملیت:

امیرعباس پاک نیا

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)

بازیگری (سریال) (1)