تعداد بازدید از صفحه:

98

تولد:

ملیت:

جمال هاشمی

بازیگر

جمال هاشمی در آثاری همچون فیلم "ردکارپت" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (1)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)