تعداد بازدید از صفحه:

336

تولد:

ملیت:

جمال هاشمی

بازیگر

جمال هاشمی در آثاری همچون فیلم "ردکارپت" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (1)