تعداد بازدید از صفحه:

130

تولد:

ملیت:

مجتبی شیرمحمدی

بازیگر

مجتبی شیرمحمدی در آثاری همچون فیلمهای "بیگانه" و "آشغالهای دوست داشتنی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (2)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)