تعداد بازدید از صفحه:

315

تولد:

ملیت:

مجتبی شیرمحمدی

مجتبی شیرمحمدی در آثاری همچون فیلمهای "بیگانه" و "آشغالهای دوست داشتنی" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

بازیگری (فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش و ...) (2)