تعداد بازدید از صفحه:

134

تولد:

ملیت:

مهرداد زحمتکش

بازیگر

مهرداد زحمتکش در آثاری همچون فیلمهای "برف"، "شیار 143"، "دو" به عنوان بازیگر حضور داشته است.

فیلم بلند، فیلم کوتاه، نمایش (3)

سریال ها (0)

کارگردانی (0)